Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
برگزاری پنجاهمین جلسه کمیته معرفی رقم در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال

​پنجاهمین جلسه کمیته معرفی رقم در روز چهارشنبه مورخ 24/07/1398 با حضور اکثریت اعضای کمیته، در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد. در این جلسه گزارش معرفی نخود علوفه ای خارجی، یک لاین جو بهاره و یک لاین خلر به شرح ذیل ارائه و بررسی گردیدند:

  1. گزارش آزمون تعیین ارزش زراعی یک رقم نخود علوفه ای خارجی با نام  Pioneer توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات دیم کشور، ارائه گردید. رقم مذکور توسط شرکت نگین سبز برنا از کشور صربستان وارد ایران شده است. آزمايشات در پایلوت­ها و پایگاه‌های نوآورانه در پروژه ارتقای امنیت غذایی (مشترک بخش اجرا با موسسه ديم) در دو منطقه هشترود و چاراویماق استان آذربايجان‌شرقي، دو منطقه حسین آباد و کامیاران از استان کردستان، دو منطقه دالاهو و سراب نیلوفر کرمانشاه و سه منطقه دلفان، کوهدشت و خرم‌آباد لرستان انجام گردید. این رقم دارای عملكرد علوفه بالا و مناسب کشت مخلوط با غلات، با توجه به نیاز به ارقام گونه ای جدید سازگار با شرایط کم آبی برای تولید علوفه در اقليم نيمه ‌خشک ايران، مورد تایید قرار گرفت.
  2. گزارش معرفی یک لاین جو بهاره توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات دیم کشور، ارائه گردید. لاین جدید جو  MSEL/FNC1 CBSS03B00024S-9Y-2M-0Y-0M-0Y از نظر میانگین عملکرد دانه و وزن هزار دانه و مقدار پروتئین دانه نسبت به شاهد( ارقام ایذه، ماهور، خرم) برتری دارد. از مقاومت بالایی به ورس برخوردار می­باشد و مناسب دیم­زارهای پربازده مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر و همچنین آبیاری تکمیلی کشور بوده که با نام "فراز" معرفی شد.
  3. گزارش معرفی یک لاین خلر ­ Sel.587- ICARDAتوسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات دیم کشور، ارائه گردید. لاین مذکور از نظر میانگین نهایی عملکرد دانه و عملکرد علوفه تر دارای برتری نسبت به شاهد نقده می­باشد. در مقابل بیماریهای شایع در مناطق مختلف از تحمل بالایی برخوردار می باشد که با نام " آراز" مورد تایید قرار گرفت.
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.