Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
استاندارد نهال زردآلو
 1. نهال زردآلو باید پیوندی بوده و از ارقام تجاری باشد،
 2. اصالت رقم نهال تکثیر شده با مشخصات آن رقم مندرج در فهرست ملی ارقام  گیاهی منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تطابق داشته و اصیل باشد.
 3. توليد کننده نهال زردآلو باید 10 تا 20 درصد از نهال تولیدی خود را به رقم گرده زا اختصاص دهد، ارقام‌ گرده‌زا بايد برای ارقام تجاری شناخته شده و مورد تأیید باشند.
 4. بیماری ویروسی لکه حلقوی بافت مرده­ی هسته دارها (PNRSV ​​​​) و بیماری ویروسی کوتولگی گوجه( PDV )،  به علت انتقال آنها با گرده و بذر زاد بودن (در انتشار)، وجود نداشته باشد.  بعلاوه، بیماری ویروسی آبله آلو(PPV ) که از ویروسهای خطرناکی است که با شته، پایه و پیوندک منتقل می‌شود نباید وجود داشته باشد. در صورت مشاهده‌ی علائم هر کدام از بیماریها در نهالستان، در زمان مناسب (خرداد تا تیرماه )، بررسی آزمایشگاهی آن بیماریها در کلینک های گیاهپزشکی تحت نظارت سازمان حفظ نباتات الزامی است.
 5. در نهالهاي دو ساله تعداد شاخه‌های فرعی بايد بين 6 – 3 عدد شاخه، در گرداگرد تنه و فاصله‌ی بين شاخه‌های فرعی حداقل 5 سانتيمتر باشد.
 6. اندازه شاخه‌های جانبی حداکثر 40 سانتيمتر باشد.
 7. روی پايه‌‌ی نهال در زمان عرضه به بازار،  نبايد هيچگونه پاجوش يا تنه جوش موجود باشد.
 8. ريشه فرعی نهال بايد 4 تا 6 عدد و طول هرکدام حداقل 10 سانتيمتر باشد.  هنگام انتقال وجود ریشه‌های ریز و مویی بر روی نهال زردآلو ضروری است.
 9. شروع تاج‌بندی یعنی فاصله اولین شاخه روی تنه از سطح خاک.
 10. تعداد نهال در یک بسته باید بین 25 تا 50 عدد باشد.
 11. اجرای توصيه‌های عمومی نهالهای ریشه لخت ارقام میوه مصوب جلسه یازدهم اسفند ماه سال 1387 هیات امناء سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به شماره 222/80174  الزامی است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.