Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
مدارک درخواست مجوز

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان صدور

​1- درخواست کتبی متقاضی

2- معرفی نامه از سازمان جهادکشاورزی استان ( با ذکر سهمیه تعیین شده برای تولید بذر- با توجه به محصول بذری)

3- معرفی نامه از معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی (دفاتر تخصصی- سازمان جهاد کشاورزی استان می تواند به صورت یک جا برای تمامی شرکت های استان از دفاتر تخصصی معرفی نامه تهیه کند).

4- طرح فنی تولید در خصوص محصول، رقم و طبقه بذری

5- تصویر آگهی شرکت در روزنامه رسمی کشور

6- تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور

- توضیح: بند های 5 و 6 اختصاص به اشخاص حقوقی دارد. اشخاص حقیقی بجای بندهای 5 و 6 لازم است کپی شناسنامه، کارت ملی و 2 قطعه عکس پرسنلی ضمیمه نمایند.

7- تصویر:

1-7- اسناد مالکیت زمین های کشاورزی، قراردادهای اجاره اراضی با شرح سطح زیر کشت و آب تحت اختیار یا

2-7- قراردادهای تولید بذر با پیمانکاران تولید بذر (برای افراد حقوقی یا شرکت های تولید کننده بذر)

3-7- امکانات فرآوری بذر (مالکیت یا استیجاری)

8- تصویر مدارک تحصیلی، علمی و سوابق اجرایی مدیر فنی، مرتبط با موضوع فعالیت و همچنین تفاهم نامه همکاری با مدیر فنی

9- تصویر مدارک تحصیلی و علمی و همچنین تفاهم نامه های همکاری معتبر با کارشناسان فنی

10- فرم امضاء شده منشور تعهدات متقاضیان تولید کننده بذر

11- ارسال فیش تعرفه

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.