Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
درخواست آزمون غیر رسمی بذر

شرکت های تولیدکننده، واردکنندگان یا خریداران بذر می توانند برای ارزیابی کیفی بذر خود از آزمایشگاه کنترل کیفی بذر موسسه درخواست نمایند نمونه بذر آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. 

برای این منظور یک نمونه معین از بذر خود به میزانی که مشخص شده است تهیه و به همراه نامه درخواست انجام آزمون یا آزمون های مورد نظر متقاضی به واحد کدگذاری موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تحویل داده می شود.  حداقل میزان نمونه برای انجام آزمون خلوص فیزیکی حدود 2500 بذر و  برای ارزیابی آلودگی به سایر یذرها نیز حدود 25000 بذر است. حداقل میزان نمونه بذری ارائه شده برای آزمون های بذری برای بذر هر گیاه زراعی در جدول پیوست ارائه شده است.

مراحل درخواست آزمون غیر رسمی بذر:

  1. ارسال درخواست کتبی آزمون­های مورد نظر به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
  2. ارائه حداقل میزان نمونه برای انجام آزمون های کیفی بذر
  3. پرداخت هزینه آزمون های مورد درخواست به منظور اعلام نتایج آزمون کیفی بذر 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.