Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر کلزا

مقدمه:

عرضه ارقام مختلف که با شرایط مختلف اقلیمی سازگاری دارند حق انتخاب را برای کشاورزان به منظور استفاده از قابلیتهای یک رقم خاص و دستیابی به عملکرد بیشتر را فراهم نموده است. برای حفظ این موقعیت ضروری است بذر تولید شده از شرایطی مانند خلوص ژنتیکی، فیزیکی و قدرت جوانه زنی بالا برخوردار باشدبرای احراز چنین شرایطی چرخه ای آغاز می شود که شامل کاشت، داشت و برداشت طبقات مختلف بذری، خالص سازی مزرعه، فرآوری بذر و اجرای آزمونهای آزمایشگاهی و مزارع پست کنترل است.کنترل و نظارت تمام این مراحل برای رسیدن به این اطمینان است که بذر محتوی کیسه با مشخصات روی برچسب آن مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهره مند گردند. بذور کلزا که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند شامل دو گروه بذور هیبرید (  Hybrid) و بذور آزاد گرده افشان( Open pollination ) می باشند.

برای تولید ارقام هیبرید در کلزا از سیستم نر عقیمی سیتوپلاسمی استفاده می گردد. ارقام هیبرید ازتلاقی دو لاین خالص ایجاد و بهترین صفات لاین های پدری و مادری  در یک رقم جمع می شوند. ارقامی که اصطلاحاً آزادگرده افشان نامیده می شوند در واقع مخلوطی از تعداد بسیار زیادی ژنوتیپ های نسبتاً متفاوت هستند که از نظر برخی صفات و ویژگیهای ظاهری با یکدیگر مشابه هستند. طبقات بذری کلزا که در حال حاضر در ايران موجود می باشد به شرح ذیل می باشند:

مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر کلزا:

1- انتخاب پیمانکار و زمین

2- کنترل و نظارت بر کاشت شامل رعایت فاصله ایزولاسیون 

3- نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر کلزا در مرحله داشت شامل  نظارت بر کنترل علفهای هرز و نظارت بر خالص سازی مزرعه و حذف بوته های خارج از تیپ 

4- نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر کلزا در مرحله برداشت شامل حذف خطوط پدری بعد از تلقیح و قبل از برداشت 

5- نظارت بر عملیات بوجاری، ضدعفونی و کیسه گیری بذور 


ارقام هیبرید که تولید بذر آنها در کشور رواج دارد عبارتند از هایولا401، هایولا 308، هایولا 420، هایولا 4815 و ارقام کلزای آزاد گرده افشان عبارتند از اکاپی، مودنا، اپرا، SLM، طلایه و RGS.


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.