Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر آفتابگردان

عرضه ارقام مختلف که با شرایط مختلف اقلیمی سازگاری دارند حق انتخاب را برای کشاورزان به منظور استفاده از قابلیتهای یک رقم خاص و دستیابی به عملکرد بیشتر را فراهم نموده است. برای حفظ این موقعیت ضروری است بذر تولید شده از شرایطی مانند خلوص ژنتیکی، فیزیکی و قدرت جوانه زنی بالا برخوردار باشد برای احراز چنین شرایطی چرخه ای آغاز می شود که شامل کاشت، داشت و برداشت طبقات مختلف بذری، خالص سازی مزرعه، فرآوری بذر و اجرای آزمونهای آزمایشگاهی و مزارع پست کنترل است. کنترل و نظارت تمام این مراحل برای رسیدن به این اطمینان است که بذر محتوی کیسه با مشخصات روی برچسب آن مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهره مند گردند. 

 

​آفتابگردان از مهمترین گیاهان دانه روغنی در کشور محسوب می­شود و گياهي است كه در اغلب مناطق معتدل بخوبي رشد مي كند و ارقام مشابه را مي توان در طيف وسيعي از شرايط آب وهوايي كشت نمود. آفتابگردان از طریق کاشت بذر تکثیر میشود. بذر آفتابگردان باید دارای اصالت و خلوص ژنتیکی و عاری از علفهای هرز و بیماری های بذرزاد باشد، شکسته و پوک نبوده و دارای قوه نامیه خوبی باشد. ارقام هیبرید و آزادگرده افشان هیبرید در کشور تولید می شوند که با توجه به خصوصیات زراعی، مناسب کشت در مناطق مختلف کشور می باشند.

در سالیان اخیر تولید بذر ارقام آزاد گرده افشان پروگرس، مستر، رکورد، آرماویرسکی، زاریا، گابور، لاکومکا و ارقام هیبرید آذرگل، هایسان 25، هایسان 33، فرخ، برزگر و ... در کشور توسط شرکت های تولید کننده بذر دانه های رغنی رواج داشته است. 

مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر آفتابگردان

1- انتخاب پیمانکار و زمین ​
2- کنترل و نظارت بر کاشت
3- نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر آفتابگردان در مرحله داشت
4- نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر آفتابگردان در مرحله برداشت
 5- نظارت بر عملیات بوجاری، ضدعفونی و کیسه­گیری بذور و انبارداری
6- نظارت بر پارت چینی و نمونه برداری

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.