Skip Ribbon Commands
- محتویات اصلی صفحه
SharePoint
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر لگوم های علوفه ای (یونجه، شبدر، اسپرس)

ایران مرکز پیدایش بسیاری از گیاهان علوفه ای مهم دنیا است. شناخته شده ترین آنها یونجه می باشد. از این رو حساسیت های بسیار زیادی بر حفظ و حراست منابع ژنتیکی یونجه های ایران وجود دارد. توده های بومی یونجه ایرانی به نام های یونجه های همدانی، قره یونجه، بغدادی، بمی، نیکشهری، یزدی معروفند و هریک از آنها دارای زیر توده هایی هستند که باعث تنوع بسیار بالا در صفات ژنتیکی این گیاه است. به عنوان مثال در زیر توده همدانی بیش از 60 زیرتوده متعلق به مناطق مختلف مانند فامنین، قهاوندی، عبدالرحیم و ... دارد که گاه همانند توده مهاجران خود به عنوان یک توده جدا شناخته می شوند. 
​​

حفاظت از تنوع ژنتیکی طبیعی این گیاهان کار تولید ارقام جدید و نیز ازدیاد بذر آنها را با حساسیت روبرو نموده است. تولید بذر گیاهان علوفه ای بومی کشور به دو سیستم مورد گواهی قرار می گیرد:
1- تولید بذر گواهی شده: که مختص مزارعی است که با استفاده از بذر مادری احداث شده اند و  تمامی مشخصات سیستم تولید بذر استاندارد را دارا می باشد و استانداردهای مزرعه و بذر آن در لینک زیر ارائه شده است.
2- تولید بذر گواهی محدود: که با هدف ارتقاء کیفی بذر حاصل از مزارع غیربذری پیش بینی شده است و طی آن استانداردهای خاصی برای کنترل کیفیت فیزیکی بذر و پاکی آن از نظر علف های هرز سمج و سس تدوین شده است. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.